Základní informace pro snoubence

V zimním období provádíme svatební obřady pouze uvnitř budov a pouze v místech, kam je možné se dopravit služebním osobním automobilem.

Manželství lze uzavřít (bližší informace poskytne kterýkoliv matriční úřad v ČR):

 - před kterýmkoliv matričním úřadem
 - před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti
 - před kterýmkoliv nematričním obecním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců v této obci přihlášen k trvalému pobytu
 - Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří do manželství hodlají vstoupit, a to před oddávajícím a v přítomnosti matrikářky anebo osobou, která jedná za orgán oprávněné církve nebo náboženské společnosti.

- Svatební obřad je veřejný a slavnostní, vždy probíhá v přítomnosti dvou svědků.

Oprávnění přijímat souhlasné prohlášení o uzavření manželství ve Vrchlabí, mají tito oddávající:

Ing. Jan Sobotka, Alfred Plašil, PhDr. Michal Vávra, Ing. Jiří Severýn, Mgr. Petr Jireš, Mgr. Blanka Paulů

 - Rada města Vrchlabí stanovila jako úředně určené místo k oddávání obřadní síň MěÚ Vrchlabí, Zámek čp. 1.

 - Oddací dny bez poplatku jsou stanoveny na všechny pátky v měsíci v době od 9 do 13 hodin, s výjimkou státních svátků.

 - V sobotu lze manželství uzavřít za poplatek 1000 Kč a obřady též provádíme od 9 do 13 hodin.

 - O nedělích obřady neprovádíme.

 - Dalším vhodným místem k uspořádání sňatečného obřadu je klášterní kostel sv. Augustina ve Vrchlabí, čp. 213.

 - Cena pronájmu k tomuto účelu je stanovena na 2.420 Kč. Hudební doprovod - kontakty a výběr skladeb - zde.

Na žádost snoubenců a po domluvě s matrikářkou lze povolit uzavření manželství i na jiném vhodném místě v rámci matričního obvodu Vrchlabí. Za povolení uzavření sňatku mimo stanovené místo se platí správní poplatek 1000 Kč. O povolení žádosti rozhoduje příslušný matriční úřad.

Správní poplatky týkající se uzavření manželství (zde)

Režijní poplatky týkající se uzavření manželství mimo úředně stanovené místo:

 - v katastru města Vrchlabí (vyjma obřadu v klášterním kostele) 1000 Kč
 - mimo katastr města Vrchlabí 3000 Kč
 - mimo katastr města Vrchlabí v zónách KRNAP 5000 Kč

 - Pro rezervaci termínu svatebního obřadu snoubenci kontaktují matriční úřad, v jehož matričním obvodu hodlají uzavřít manželství (upřednostňujeme telefonické objednávky).

 - Zároveň obdrží informace o tom, jaké doklady je třeba předložit. (výčet dokladů zde)

 - K předsvatebnímu jednání se musí snoubenci na matriku ve Vrchlabí dostavit osobně nejdéle 1 měsíc před obřadem.

 - Je-li snoubenec cizincem, potřebné doklady (výčet dokladů zde) musí předložit 6 týdnů před obřadem.

 - Pokud nebudou potřebné doklady k uzavření manželství předloženy 3 týdny před termínem obřadu, bude rezervace automaticky zrušena a termín nabídnut dalším zájemcům.


Má-li být uzavřen církevní sňatek, je třeba požádat na matrice, v jejímž obvodu má být tento sňatek uzavřen, o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku.

- Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. 

- Osvědčení má platnost 6 měsíců ode dne vystavení a jeho vydání snoubenci předkládají stejné doklady jako při uzavření občanského sňatku.
- Za vydání osvědčení pro uzavření sňatku církevním způsobem se správní poplatek nevybírá.
- Byl-li uzavřen církevní sňatek, je oddávající povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit matričnímu úřadu protokol o uzavření manželství.

Uzavření manželství v cizině se řídí právními předpisy daného státu, informace žádejte na zastupitelském úřadu daného státu. Vysvědčení o právní způsobilosti vydá na žádost občana matriční úřad podle místa trvalého pobytu.


Kontaktní údaje:

Městský úřad Vrchlabí, Zámek čp. 1, 543 01 Vrchlabí

Bucharová Monika, bucharovamonika@muvrchlabi.cz, tel.: 499 405 368
Mašková Ivana, maskovaivana@muvrchlabi.cz, tel.: 499 405 367
Mewaldová Šárka, mewaldovasarka@muvrchlabi.cz, tel.: 499 405 368

Po, St: 8-11, 12-17 hod
Út, Čt: 8-11, 12-14 hod
Pá: ZAVŘENO (svatební obřady)

http://www.muvrchlabi.cz

           

Naše speciální nabídky

Všechny nabídky

Zobrazit všechny nabídky

Kontakt

Adresa hotelu

ERLEBACHOVA BOUDA, s.r.o.

Špindlerův Mlýn 109

543 51 Česká republika

Telefon / E-mail

Telefon: +420 499 523 329
+420 731 598 895
E-mail: betlem@spmlyn.cz

Fakturační údaje

IČO: 27462188

DIČ: CZ27462188

GPS

50°45'32.267"N, 15°38'2

Plánovač trasy

Zeptejte se nás

Vaše zpráva:*

Jméno a příjmení:*

E-mail:*

Telefon:*

Přeji si, abyste mi zavolali zpět.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Ochrana osobních údajů GDPR