facebook Google Plus Yotube Trip Advisor Wi-Fi novinky webkamera 3D prohlídka Videogalerie

Moje dovolená:


Dárkový poukaz Svatba v oblacích Erlebášek dětem Příběh Erlebachovy boudy Spřátelené weby

Historie

Historie Erlebachovy boudy je poutavě zachycena v knize Příběh Erlebachovy boudy od Miloslava Bartoše.

Počátek historie Erlebachovy boudy sahá až do roku 1784, kdy zde Ignaz Hollmann postavil první letní boudu. Po 100 letech, v roce 1885, ji koupil Franz Erlebach a dal jí své jméno.

 

 

 

 

 

 

 

Franz Erlebach získal nejen uznáni jako horský vůdce,ale i jako fotograf. Jeho  úspěšným učněm byl jeho vnuk Reinhart Erben, syn Karoliny (Erlebachové) a Filipa Erbena. Jemu můžeme přičíst autorství velkého souboru skleněných negativů, které jsou dnes uloženy v Krkonošské muzeu ve Vrchlabí.

Reinhart jako jediné dítě Karoliny a Filipa zahynul v první světové valce v roce 1915.

V roce 1922 si vdova Karolina Erbenová (Erlebachová) adoptovala Františka Kukačku, který přišel do Krkonoš sloužit jako financ.

Kukačka soukromě na boudě hospodařil a o hosty pečoval do roku 1961.

Pak na Erlebašce pracoval jako správce boudy pro národní podnik Centrotex do roku 1968

Centrotex nechal starou boudu po léta chátrat a v roce 1985 postavil novou stavbu.

Na konci roku 1998 jsme boudu koupili my. V té době jsme již podnikali na sousední Josefově boudě a od jara 1999 jsme začali podnikat i na boudě Erlebachově.  A  tím začíná zcela nová historie tohoto místa. Se stálým kolektivem pracovníků se snažíme vytvářet místo pohody, radosti a setkávání.

V roce 2007  jsme nechali postavit kapličku svatého Františka z Assisi. Na podzim roku 2009 byla zahájena postupná přestavba Erlebachovy boudy. První etapa byla dokončena v prosinci 2010.

Druhá etapa přestavby dokončena v roce 2013. 

 

Vinný sklípek dokončen v roce 2015. Třetí etapa s wellness a vnitřní kaplí je plánována do konce roku 2016

 

Resort Sv. František - Erlebachova bouda (Špindlerův Mlýn)

www.RSvF.cz

RSvF